TUNTUNAN AL-QURAN & AS-SUNNAH ADAB MUSLIM TERHADAP PEMIMPIN

1. Wajib Taat Pemimpin KECUALI Pemimpin Menyuruh Berbuat MaksiaT

Rosulullah SAW bersabda, “Wajib atas seorang muslim untuk MENDENGAR & TAAT (kepada Pemimpin) pada apa-apa yang ia sukai atau ia benci, KECUALI bila Pemimpin itu menyuruh untuk berbuat maksiat.” (HADITS SAHIH HR.Bukhari no.2955, no.7144)

2. Protes kepada Pemimpin WAJIB dengan Kata-Kata Baik

Allah berfirman, “Pergilah kamu berdua kepada Fir’aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan KATA-KATA LEMAH LEMBUT, mudah-mudahan ia ingat & takut.” (Al-Quran, surat Thaahaa: 43-44)

3. ISLAM MELARANG MENGHINA PEMIMPIN

Rosulullah bersabda, “Barangsiapa yang menghina seorang pemimpin, maka Allah akan menghinakannya.” (HADITS SAHIH HR.Tirmidzi no.2224)

4. Islam MELARANG memerangi Pemimpin yang masih menegakkan Shalat

Ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, “Wahai Rosulullah, Bolehkah kami memerangi pemimpin?” Rosulullah menjawab, “TIDAK SELAMA MEREKA MENEGAKKAN SHALAT.” (HADITS SAHIH HR.Muslim & HR.Tirmidzi)

* Menegakkan Shalat disini maksudnya tidak melarang muslim ibadah, tidak melarang pembangunan mesjid.

5. MELAWAN PEMIMPIN = MATI JAHILIYAH (KAFIR)

Rosulullah SAW bersabda, “Siapa yang tidak menyukai kebijakan penguasa, hendaklah ia bersabar, sebab siapapun yang keluar dari ketaatan kepada Pemimpin sejengkal, ia mati dalam jahiliyah.” (HADITS SAHIH HR.Bukhari)

 

#IslamTanpaMengkafirkan

#HWMI #NU

Save

Save